Canon Quincho (4 cuotas básicas socio activo) $ 117.144,00 

Canon Mozambique (2 cuotas básicas socio activo) $ 58.572,00

Podes comunicarte por email a: administración@clubsancirano.com.ar o por teléfono: +541146223958